iMunis eDeska

Obecní úřad Staré Město

Úřední deska – Detail

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Značka: 0512/2021/OÚ Zveřejněno od: 26.4.2021 14:46:29 Zveřejnit do: 27.5.2021 14:41:43 Typ: Kalkulace Původce: Obec Staré Město Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 297 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Staré Město

Vyvěšeno od: 26.4.2021
Vyvěšeno do: 27.5.2021

Úřední deska – Obecní úřad Staré Město

Vyvěšeno od: 26.4.2021
Má být vyvěšeno do: 27.5.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 26.4.2021 14:46:29
Do: 27.5.2021 14:41:43

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.