iMunis eDeska

Obecní úřad Staré Město

Úřední deska – Detail

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 015/2018/VS

Značka: 0953/2018/OÚ Zveřejněno od: 24.7.2018 8:29:12 Zveřejnit do: 24.7.2021 8:26:59 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: Obec Staré Město Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 0,8 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Staré Město

Vyvěšeno od: 24.7.2018
Vyvěšeno do: 24.7.2021

Úřední deska – Obecní úřad Staré Město

Vyvěšeno od: 24.7.2018
Má být vyvěšeno do: 24.7.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 24.7.2018 8:29:12
Do: 24.7.2021 8:26:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.