iMunis eDeska

Obecní úřad Staré Město

Úřední deska – Stav k 9. 5. 2021 03:35:21

Nalezeno 24 záznamů.Poslední změna: 7.5.2021 13:01:35

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci) 0566/2021/OÚ Dražební vyhlášky Exekutorský úřad 7.5.2021 22.6.2021 7.5.2021 dokument PDF (225 kB) Alternativní uložení
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 0564/2021/OÚ Kalkulace VHOS, a.s. 7.5.2021 22.6.2021 7.5.2021 dokument PDF (342 kB) Alternativní uložení
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce 0512/2021/OÚ Kalkulace Obec 26.4.2021 27.5.2021 26.4.2021 dokument PDF (297 kB) Alternativní uložení
Návrh rozpočtu na rok 2021 1420/2020/OÚ Návrh rozpočtu Region MTJ 27.11.2020 30.6.2021 27.11.2020 dokument PDF (343 kB) Alternativní uložení
Sčítání 2021 0434/2021/OÚ Oznámení ČSÚ 9.4.2021 11.5.2021 9.4.2021 2 dokumenty
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice 0222/2021/OÚ Oznámení ČSÚ 8.3.2021 11.5.2021 8.3.2021 dokument PDF (521 kB) Alternativní uložení
Oznámení o vydání rozhodnutí a vyložení rozhodnutí 0525/2021/OÚ Rozhodnutí Státní pozem. úřad 30.4.2021 17.5.2021 30.4.2021 2 dokumenty
Rozpočtové opatření 2021/001 schváleno Zastupitelstvem obce dne 17.3.2021 0373/2021/OÚ Rozp. a hosp. obce Obec 22.3.2021 31.12.2021 22.3.2021 dokument PDF (291 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření 2021/002 0545/2021/OÚ Rozp. a hosp. obce Obec 5.5.2021 31.12.2021 5.5.2021 dokument PDF (494 kB) Alternativní uložení
Rozpočtové opatření číslo 1/2021 k 30. 4. 2021 0536/2021/OÚ Rozp a hosp Sk vodovod Skupinový vodovod Mo 3.5.2021 31.12.2021 3.5.2021 dokument PDF (196 kB) Alternativní uložení
Schválený rozpočet na rok 2021 1575/2020/OÚ Schválený rozpočet Obec 21.12.2020 31.12.2021 21.12.2020 dokument PDF (293 kB) Alternativní uložení
Schválený Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy na rok 2021 1303/2020/OÚ Schválený rozpočet ZŠ Staré Město 21.12.2020 31.12.2021 21.12.2020 dokument PDF (388 kB) Alternativní uložení
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Obce Staré Město pro období 2020 a 2023 1577/2020/OÚ Schválený střednědob Obec 21.12.2020 31.12.2021 21.12.2020 dokument PDF (377 kB) Alternativní uložení
Schválený Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Staré Město,m okres Svitavy 1304/2020/OÚ Schválený střednědob ZŠ Staré Město 21.12.2020 31.12.2021 21.12.2020 dokument PDF (288 kB) Alternativní uložení
Usnesení Zastupitelstva obce Staré Město ze dne 28. 4. 2021, č. j. 4/2021 0559/2021/OÚ Usnes. Zastupitelstva Obec 6.5.2021 24.5.2021 6.5.2021 dokument PDF (285 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 0470/2019/OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 4.4.2019 31.12.2022 4.4.2019 dokument PDF (1,7 MB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 0883/2020/OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 28.7.2020 31.12.2022 28.7.2020 2 dokumenty
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - hromadný předpisný seznam č. j. 685539/21/2800-11460-602966 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 0495/2021/OÚ Veřejná vyhláška Finanční úřad PaK 23.4.2021 27.5.2021 23.4.2021 dokument PDF (163 kB) Alternativní uložení
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1611/2019/OÚ Veřejná vyhláška Ministerstvo zeměděl 9.12.2019 31.12.2022 9.12.2019 dokument PDF (633 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 016/2018/VS 0975/2018/OÚ Veřejnoprávní smlouvy Obec 30.7.2018 30.7.2021 30.7.2018 dokument PDF (463 kB) Alternativní uložení
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace č. 015/2018/VS 0953/2018/OÚ Veřejnoprávní smlouvy Obec 24.7.2018 24.7.2021 24.7.2018 dokument PDF (0,8 MB) Alternativní uložení
Schválený závěrečný účet za rok 2020 0537/2021/OÚ závěrečný účet Skupinový vodovod Mo 3.5.2021 30.6.2022 3.5.2021 4 dokumenty
Závěrečný účet za rok 2019 0775/2020/OÚ závěrečný účet Skupinový vodovod Mo 29.6.2020 30.6.2021 29.6.2020 dokument PDF (1,2 MB) Alternativní uložení
Schválený závěrečný účet obce Staré Město za rok 2020 0544/2021/OÚ Závěrečný účet obce Obec 5.5.2021 30.6.2022 5.5.2021 5 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.